divendres, 2 de novembre del 2012

TEMA 3.POSSIBILITATS DIDÀCTIQUES DE L'ORDINADOR I LES XARXES


LES TICS EN LA COMUNICACIÓ FAMÍLIA - ESCOLA

Les TIC són recursos que ens poden ajudar a que la comunitat escolar pugui arribar a l’entorn on està immersa: entorn immediat o a la societat en general, i en concret, a la família de l’alumne que també forma part de la comunitat escolar i de la població on està ubicada l’escola.

La participació de la família  a nivell cognitiu, social com emocional és bàsica. Per això, les eines multimèdies poden ser recursos que acostin als pares a la formació del seus fills i a estar immersos dins la comunitat escolar com un membre més d’aquesta.
Per exemple, una forma multimèdia d’entaular comunicació amb les famílies podria ser el bloc educatiu. Mitjançant aquesta eina es podria mostrar als pares que s’està fent a l’escola amb els seus fills, per exemple, quins coneixements, habilitats i actituds s’estan transmetent mitjançant la feina diària feta a classe.
 I per una altra banda, les famílies podrien participar en l’educació dels seus fill ajudant-los en aquelles activitats o tasques que han de reforçar també a través del bloc amb determinades activitats o pàgines de consulta que els puguin facilitar els docents.
També es poden habilitar espais virtuals, com fòrums, mitjançant eines com el moodle, que és la fem servir nosaltres a la universitat,  on els pares puguin realitzar comentaris sobre dubtes o noves aportacions sobre determinats temes que siguin d’interès pels infants i pels propis pares i que contribueixin a la millora de la comunicació d’aquest nou espai familiar.
Penso que aquestes eines, en concret, son còmodes, ràpides i eficaces pels pares i mares de la societat actual tenint en compte que aquests per les demandes laborals i horàries en  moltíssimes ocasions no poden acudir a tutories presencials i fer un seguiment continu de l’experiència escolar dels seus propis fills. En aquest en concret pot despertar l’interès i la motivació d’aquests per seguir el que s’està fent diàriament a l’aula i per tant, incidir en el procés d’aprenentatge d’aquests.

Pel contrari també penso que les noves tecnologies poden desfavorir la comunicació família-escola. Una de les principals raons i com vàrem comentar al primer tema és que no totes les famílies disposaran dels mateixos recursos econòmics i per tant no tindran accés a les noves tecnologies ja que el seu cost és elevat, si tenim en compte, que a part dels aparells (ordinador, ipod, etc.) necessiten d’una connexió que és addicional i mensual a internet. Evidentment i lligant amb aquesta idea si no pots tenir accés a internet tampoc podrà formar-te ni aprendre el que comporta la digitalització, així que estaràs en desavantatge amb la resta de famílies i la societat en general.
Està clar que amb les noves tecnologies també es perd la relació directa personal i sociabilitzadora que dóna el cara a cara. I degut a això, podria ser que els pares també s’acomodin a enviar un e-mail i que perdin l’interès de visitar el centre i fer un seguiment més acurat de l’ambient escolar.
Per últim m’agradaria destacar que un factor clau seria la motivació dels pares envers l’educació dels seus fills, també farà que s’impliquin a tots els nivells, tant en la formació de les TIC com seguir en contacte de totes les formes possibles amb l’escola i el formar part d’aquesta.
En conclusió seria interessant puntualitzar la revolució que suposa la era de la digitalització dins l’escola. En general tothom necessitem molta formació i interès en aquests nous projectes que certament han contribuït a facilitar i millorar molt els processos de comunicació entre els diferents agents de la comunitat escolar i del món sencer. El més important seria saber fer una bona optimització d’aquests, minimitzant i controlant els efectes negatius que poden influir en la nostra tasca.

Aquí deixo l'enllaç d'un dels articles que m'ha ajudat a ampliar informació de cara a la reflexió.

Article sobre les TIC com a estratègia per enfortir el vincle familiar

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada