dissabte, 17 de novembre del 2012

IDEES AL VOLTANT DEL SOFTWARE EDUCATIU Urbina. S.


Una de les principals idees que destaca Santos Urbina a l'article és que n'hi ha una proliferació de la industria del software infantil en els últims anys.

Alguns dels indicadors d'aquest creixement dels programes educatius  son: 
- Difusió d'aquests mitjançant companyies com Microsoft o editorials del nostre país. 
- Per una altra banda també articles en revistes d'informàtica de consum.

Alguns d’aquests productes oferts no estan adaptats a la nostra població.
Una pregunta que es fórmula davant les múltiples ofertes de software és si aquests posseeixen la qualitat suficient per ser considerats educatius.
La resposta d’alguns autors com Yager (1993) a aquesta qüestió seria que dependrà majoritàriament de l’elecció del software escollit.
Shade (1996) per una altra banda destaca el paper del mestre en la industria del software, perquè l’aprofitament de la tecnologia sigui òptim. En resum l’educador hauria d'ésser el que elegiria el software adequat.
Alguns estudis demostren que part d’aquests programes han estat creats amb objectius de tipus lucratiu, no amb finalitat educativa.

Consideracions del software educatiu per nens d’Infantil.

      Presentació del producte.
Els software a l’igual que altres productes que s’exposin al mercat han de tenir en compte una sèrie d’aspectes de cara a la seva comercialització i venda perquè han d’aportar beneficis, per tant, han de tenir presentacions que siguin interessants i atractives per tenir reclam de cara als compradors. Ex: caixes amb so digitalitzat o Cd ROM interactiu.
I per una altra banda, sempre funciona bastant bé de cara al consumidor, oferir un regal addicional. Per exemple: estoig de llapis de colors, figureta d’un personatge principal, etc.

Dispersió d’edats/ inespecificitat de l’usuari
Segons Shade “un bon programa educatiu és aquell que s’adapta a diferents nivells de desenvolupament”.
Encara i així la majoria de programes que abasten una ampli rang d’edats el que poden provocar és que alguns nens puguin dur-los a terme i altres els trobin massa simples i s’avorreixin.
Si el rang d’edats és molt ample és complicat adequar el disseny del software.

Instruccions/ consignes/indicacions
Les instruccions han de ser per norma de tipus verbal ja que al públic al qual van adreçades encara no dominen la lectoescriptura.
Característiques de les instruccions:
-Clares
- Completes en quan al que s’ha de fer.
- Qualitat del so: volum, la claredat de la gravació.

Menús/barra de botons
-Estabilitat en quan a la seva ubicació i disseny.
-Icons clars en quan a la seva utilitat.
-Abramson (1998): Grandària grossa i separats per evitar clics involuntaris.
-Pistes lluminoses i sonores perquè el nen desplaci el puntero cap aquella banda. Hem de tenir cura amb aquestes pistes que no siguin tampoc massa espectaculars, per no distreure el nen de la seva tasca.
-Encara que tingui moltes opcions pel tema de la configuració seria interessant que no porti més botons addicionals per no complicar el seu funcionament.

Els punters
-Color d’aquests contrastat amb el fons de la pantalla. Grossos i visibles però no perquè es cofonguin amb altres elements de la pantalla.
-Excés de botons pot provocar distraccions.
- Els punters mòbils poden ser atractius, però no han de despistar a la persona de l’activitat central.
-Poden adoptar múltiples formes, encara que han de ser poc vistosos per no interferir en la tasca del subjecte.

Ús tutelat o autònom
Aquests programes haurien de delimitar fins a on es pot realitzar un ús autònom o dirigit per part dels usuaris si aquests són infants.

Complexitat cognitiva de les tasques
Seria important a tenir el compte que el nivell de dificultat entre tasques fos equilibrat, es a dir, no passar de tasques molt senzilles a tasques molt complicades.
 Segons Hohmann (1998) en teoria el software s’hauria d’anar adaptant al nivell inicial de l’usuari i al seu progrés o avanç en els tasques.

Adaptació a les capacitats motores dels nens
És important tenir en compte el nivell evolutiu en el qual es troben els nens a nivell psicomotor ja que el que sembla senzill per a un adult pot ser  resulta difícil per a un nen d’entre tres i sis anys.
Per exemple: “Els nens de tres anys han de controlar el moviment de la seva mà, el desplaçament del punter, la seva immobilitat sobre el lloc desitjat i fer clic amb el ratolí”
L’objectiu principal seria aleshores fer dissenys que facilitin que els nens puguin manejar amb facilitat i amb els dits aquests programes.

Tractament d’errors
La vessant des de la qual és tractada l’error és un punt important a tenir en compte ja que no és el mateix una vessant conductista que constructivista.
En general als infants els produeix molta curiositat poder descobrir i jugar amb l’ordinador, per tant, els programes educatius no han frustrar els esforços d'aquests realitzant determinades tasques quan s’equivoquen amb expressions tals com: “¡Mal!, perquè, en definitiva, l’únic que aconsegueixen és desviar l’atenció i l’interès de la tasca principal.
Enlloc d’aquestes fórmules es podrien utilitzar altres més considerades i guiant la resposta cap on es desitja.
Segons Abramson (1998) quan el subjecte ha fallat dues vegades seguides seria convenient que el programa facilités la resposta correcta sense tenir que repetir el mateix circuit una i altra vegada.

Guies didàctiques
Obligatori i necessari que tot programa educatiu tingui una guia educativa. En aquesta s’haurian d’explicitar els objectius del programa, la seva utilització, etc.

El que hi hagués una guia didàctica hauria de significar al presència d’un professional de l’educació  que intervé a la realització del material, no només hauria d'ésser una condició anhelada sinó imprescindible sempre.

L’autor per acabar l’article ens planteja la següent qüestió:
Seria interessant plantejar-se si la majoria d’aquests materials que duen a les etiquetes el logo “educatiu” haurian de passar per uns controls de qualitat per saber si realment ofereixen el que estan publicitant.

Reflexió

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada