dilluns, 14 de gener del 2013

PISSARRA DIGITAL INTERACTIVADefinició  i algunes utilitats de la pissarra digital:


La pissarra digital  Interactiva és, segons Manuel G. Vuelta,” un ordinador connectat a un videoprojector, el vídeo projecto projectarà la imatge que tenim a l’ordinador sobre qualsevol superfície, el que passa  és que si la superfície de projecció és una pissarra digital interactiva pot situar-se davant la pissarra i amb un llapis electrònic, pot fer anotacions i  a la vegada controlar l’ordinador. El llapis té la punta que fa de botó esquerra de l’ordinador, mentre que els botons laterals: un fa de doble clic i l’altre fa la funció de botó dret. En definitiva el professor pot tenir un llapis que fa de ratolí a la seva mà. Important tot el que està fent a la pissarra digital Interactiva ha quedat guardat. Amb aquestes dades les poden imprimir o enviar per correu electrònic o exportar-los a qualsevol format.

Un dada important és que l’alumne en cas que no pugui venir a classe pot seguir la classe via Internet el que estem fent a classe.
Per una altra banda Manuel G Vuelta ens mostra una pissarra digital Interactiva portàtil que mitjançant bluetooth pot connectar-se amb la que tenim fixa a l’aula. Segons aquesta en Manuel G. Vuelta és molt fàcil treballar amb la pissarra digital Interactiva: A mesura que vas canviant algunes funcions, la pissarra es va adaptant, per exemple, amb el simulador pots realitzar circumferències i encara que no estiguin ben fetes els pots corregir perquè quedin tal qual o fer exercicis de simulació per explicar que és in pèndol.


Objectius i recursos didàctics de cara a l'educació infantil:


Motivació del professorat i de l’alumnat.
Aprenentatge més significatiu.
Els alumnes tenen un paper més actiu.
Resolució de problemes d’aprenentatge.
Renovació dels processos d’ensenyança-aprenentatge.
Treball cooperatiu a l’aula degut a la visualització de la informació conjunta per Internet, per exemple.

Aplicacions didàctiques de la pissarra digital Interactiva:


La pissarra digital té diferents aplicacions com hem pogut observar:

·         La PDI com a pissarra digital blanca o com pissarra tradicional. Aquesta forma d’utilitzar-la fa que nosaltres no tinguem cap imatge per projectar i podem utilitzar algunes aplicacions per anar omplint la pissarra com escriure, fer dibuixos, formes, etc.

·         La PDI com a eina de suport per anar realitzant explicacions amb el retolador i e pot anar fent anotacions per ampliar o complementar les seves aplicacions (per exemple subratllant una paraula, o remarcant alguna frase que ens interessi).

·         Utilitzar la PDI explorant totes les funcions de la barra d’eines flotants per complementar les explicacions o afegir detalls importants, auto-formes, per buscar informació per internet mitjançant el teclat virtual.

·         El reflector fixar-se en una part concreta de la pantalla mentre les altres parts estan obscures; la lupa que augmenta el zoom dels continguts projectats a la pantalla.Reflexió:


Hem pogut observar les diferents aplicacions que pot tenir la pissarra digital en funció de les eines que ens presenta.
Em sembla interessant a l’hora d’utilitzar aquesta eina a l’aula fer una diferència semàntica entre recursos i activitats abans de comentar quin tipus d’activitats o aplicacions es podrien realitzar a educació infantil.
El recurs és aquell contingut que ens permet realitzar les nostres activitats: imatges, sons, mapes conceptuals, etc.
Les activitats contenen objectius, continguts i una avaluació que si no ho hem pogut planificar nosaltres no estarà adaptat al que volem fer possiblement. Depèn quines activitats ja estan fetes i no es poden adaptar.
Per tant, jo crec que una part important quan utilitzem els recursos disponibles que ens pot aportar la pissarra digital seria: primer conèixer bé les seves aplicacions i després, confeccionar nosaltres les nostres pròpies activitats que estiguin adaptades al nostre context escolar i als nostres alumnes.