dilluns, 3 de desembre del 2012

El plaer de les TIC a l l'Educació Infantil


Al llarg de l’assignatura hem anat veient la importància de l´ús de les TIC a l’escola. La primera raó està relacionada amb el terreny que han anat guanyant les noves tecnologies a la nostra societat.
L’objectiu principal a l’escola, potser no és tant introduir-les perquè els nostres alumes siguin competents dins l’aula només, sinó per a una formació permanent al llarg de la seva vida i com a futurs ciutadans, és a dir, aquests infants que seran futurs adults sàpiguen fer un bon ús d’aquestes i així poder incidir sobre el nostre món de manera positiva i reflexiva el dia de demà.


L’ús que poden fer de les TIC és molt divers, per aquest motiu l’escola, en conjunt amb la comunitat que l’envolta, ha d’oferir la formació corresponent tant al professorat com a les famílies dels alumnes perquè aquests també aprofitin i optimitzin els recursos que ens poden aportar aquestes eines de cara fins i tot a millorar els processos d’aprenentatge.


L’escola ha de ser innovadora, però està clar que una bona integració de les TIC, i nosaltres com a futurs docents ho hauríem de tenir molt en compte, no és utilitzar aquestes eines de qualsevol manera o amb finalitats lúdiques per entretenir als infants en determinats moments. Una integració real requereix d’uns objectius molt marcats, del disseny d’activitats amb finalitats educatives i que aquestes estiguin relacionades amb els continguts que s’estan treballant a classe.
Per tant, de cara a una bona pràctica docent hauríem de ser creatius i conscients de la feina que suposa el dissenyar activitats aprofitant els recursos que ens ofereixen, per exemple internet o altres eines com el power point, les tablets, etc.


Crec que els mestres hauríem de desenvolupar certa curiositat envers tot el que poden realitzar amb les TIC i d’aquesta forma transmetre’ls als nostres alumnes les mateixes ganes d’experimentar. Està clar que no tothom tindrà el mateix interès, ni les mateixes destreses i que serà un cost addicional de temps i aprenentatge, però que si realment tenim clar perquè ho fem, el resultat pot ser fabulós.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada